Lentelės

Akcizų dydis Lietuvoje

Prievolė apskaičiuoti ir į valstybės biudžetą sumokėti akcizus tenka apmokestinamų prekių sandėlių savininkams, registruotiems akcizais apmokestinamų prekių gavėjams arba registruotiems akcizais apmokestinamų prekių siuntėjams, importuotojams, o įstatymo nustatytais atvejais - ir kitiems asmenims.

Akcizų tarifai
Šaltinis - www.finmin.lt

Šiuo metu (2014m) Lietuvoje taikomi tokie akcizų tarifai:


Etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams (už produkto hektolitrą): 

 • alui – 9,35 lito už 1 proc. faktinės alkoholio koncentracijos;

 • vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams:

  • kurių faktinė alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 8,5 proc. tūrio, – 85 litai;

  • kitiems – 225 litai;

 • tarpiniai produktai:

  • kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 15 proc. tūrio, – 281 litai;

  • kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 proc. tūrio, – 400 litai;

 • etilo alkoholiui – 4460 litų už gryno etilo alkoholio hektolitrą.

Apdorotam tabakui:

 • cigaretėms:

  • specifinis elementas – 157 litai ir

  • vertybinis elementas – 25 proc., tačiau bendras akcizų tarifas neturi būti mažesnis nei 256 litai už 1000 cigarečių;

 • cigarams ir cigarilėms – 93 litai už kilogramą produkto;

 • rūkomajam tabakui – 163 litai už kilogramą produkto.


Energetiniams produktams (už 1000 litrų produkto):

 • variklių benzinui:

  • bešviniam – 1500 litų;

  • turinčiam švino – 2000 litų.

 • žibalui – 1140 litų;

 • gazoliams (dyzeliniams degalams) – 1140 litų;

 • šildymui skirtiems gazoliams – 73 litai;

 • skystajam kurui (mazutams), – 52 litai (už toną);

 • naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams – 1050 litų (už toną);

 • gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip variklių degalai - 758 litai (už 1000 m3 ).  Nuo akcizų atleidžiamos gamtinės dujos, naudojamos kaip vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų variklių degalai.

Elektros energijai (už elektros energijos megavatvalandę):

 • naudojamai verslo reikmėms, – 1,8 lito,

 • kitai elektros energijai – 3,5 lito.

 • Nuo akcizų už elektros energiją atleidžiama:

  • elektros energija, tiekiama gyventojams;

  • elektros energija, tiekiama viešiesiems juridiniams asmenims, esantiems paramos gavėjais;

  • elektros energija, pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos šaltiniu;

  • elektros energija, parduodama ar kitaip perduodama asmenims, naudojantiems elektros energiją elektrai imliuose procesuose (pavyzdžiui,  gamybos procesuose, kuriose elektros energijos pirkimo kaina sudaro daugiau kaip 50 proc. gaminamo produkto vieneto savikainos).Akmens angliai, koksui ir lignitui (už toną):

 • akmens angliai:

  • naudojamai verslo reikmėms - 13 litų;

  • kitai - 26 litai;

 • koksui ir lignitui:

  • naudojamiems verslo reikmėms - 16 litų;

  • kitiems - 31 litas.

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas