Nešildomos patalpos temperatūros skaičiavimas

STR 2.09.04:2008

2 priedas

 NEŠILDOMOS PATALPOS TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

 1. Nešildomos patalpos temperatūra apskaičiuojama taip:

  nesildomu patalpu temperatura - www.de2.lt

                   


čia:
qui – vidutinė nešildomos patalpos temperatūra skaičiuojamuoju laikotarpiu (°C);

qe – vidutinė skaičiuojamojo laikotarpio išorės temperatūra (°C);

qi – nustatytoji šildomos patalpos temperatūra (°C);

Auiatitvarų plotas, skiriantis šildomą patalpą nuo nešildomos (m2);

Aue – nešildomos patalpos išorės atitvarų plotas (m2);

Uuiatitvarų, skiriančių šildomą patalpą nuo nešildomos, šilumos perdavimo koeficientai W/(m2×K);

Uueatitvarų, skiriančių nešildomą patalpą nuo išorės, šilumos perdavimo koeficientai (W/(m2×K);

Vnešildomos patalpos tūris (m3);

c savitoji oro šiluma, apytiksliai c @ 0,279 Wh/(kg×K);

r – oro tankis, taikytinas skaičiuojant apytiksliai (r @ 1,2 kg/m3);

n – vidutinė oro apykaita nešildomoje patalpoje skaičiuojamuoju laikotarpiu, kartais/h;

Fhg – vidutiniai šilumos pritekėjimai (vidiniai + saulės spinduliuotės) į nešildomą patalpą skaičiuojamuoju laikotarpiu, W.

nesildomu patalpu temperatura 1 - www.de2.lt

 

 

 

 

 

 


                                                               

                                                                                                           

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 


delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas