Medžiagos šilumos laidumo koeficientas

 

ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS

 

Medžiagos šilumos laidumo koeficiento vertė, W/(m*K), apskaičiuojama pagal formulę:

 

                        λdsdec + ∆λw +∆λCV

 

čia: λdec- deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė, W/m*K;

 

       λw - pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijose, W/(m*K), įmama iš STR 2.01.03:2003 4, 5 ir 6 lentelių;

 

       λCV- pataisa dėl šilumines konvekcijos poveikio

 

Šilumos laidumo koeficiento pataisa ∆λCV W/(m*K) dėl vidinės šilumos konvekcijos medžiagoje arba termoizoliacinio sluoksnio plyšiuose tarp termoizoliacinių gaminių, taip pat tarp termoizoliacinių gaminių ir juos ribojančių paviršių apskaičiuojama pagal formulę:

 

∆λCV= λdec + KCV ;

 

čia: λdec- deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė, W/(m*K);

 

     KCV- šilumos konvekcijos poveikio koeficientas, imamas iš STR 2.01.03:2003 7 lentelės. Šio koeficiento vertė prikiauso nuo konstrukcijos vėdinimo intensyvumo, vėjo izoliacijos sluoksnio orinio laidumo K, vertės, termoizoliacinio sluoksnio įrengimo būdo ir šio sluoksnio medžiagos oro laidumo koeficiento.

 

Šiluminė varža

 

Suminė šiluminė varža Rs (m2* K/W) apskaičiuojama pagal formulę;

 

Rs = R1 + R2 + ...... +Rq +Rg

 

čia: R1,R2 ...Rn- atskirų sluoksnių šiluminės varžos (m2*K/W);

 

       Rq –plono sluoksnio (plevelės) šiluminė varža (m2* K/W) imama iš STR2.05.01:2005 1.6 lentelės.

 

Visuminė šiluminė varža Rt (m2* K/W) apskaičiuojama pagal formulę:

 

Rt =Rsi + Rs + Rse .

 

čia: Rsi - atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža (m2* K/W) imama iš STR 2.05.01:2005 1.1 lentelės;

 

       Rs – sluoksnių suminė šiluminė varža (m2* K/W);

 

       Rse - išorinio paviršiaus šiluminė varža (m2* K/ W) imama iš STR 2.05.01:2005 1.1 lentelės.

 

Paslaba: horizontaliuoju vadinamas srautas, kurio kryptis vertikaliosios plokštumos atžvilgiu nesiskiria daugiau kaip ± 30°.

 

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas

 

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2*K)) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

                         U = 1/Rt

 

čia: Rt - atitvaros visuminė šiluminė varža (m2* K/ W).

 

Skaičiuojant konstrukcijų ir jų, termoizoliacinių sluoksnių, šiluminės varžas ir šilumos perdavimo koeficientus skaičiavimuose turi buti įvertinti:

 

-papildomi šilumos nutekėjimai per termoizoliacinius sluoksnius kertančius ryšius;

 

-panaudoto karkaso įtaka šio sluoksnio šiluminei varžai.


U VERTĖS SKAIČIAVIMAS SUTAPDINTAM STOGUI

Kadangi stogas yra nevėdinamas. Stogo konstrukcijos išorinio paviršiaus šiluminė varža yra prilyginama vidinio paviršiaus šiluminei varžai (kai šilumos srauto kryptis aukštyn) - Rse = Rsi= 0,10 m2*K/W (pagal STR 2.05.01:2005 1.1 lentelę).

Apskaičiuojamos atskirų sluoksnių šiluminės varžos ir visuminė šiluminė varža:

Termoizoliacinis sluoksnis - sudarytas PPU, ir kurio storis 100 mm, skaičiuojama šiluminė varža sluoksniui.

100 mm storio deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λdec = 0,021 W / (m*K).

Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje W/(m*K), pagal STR 2.01.03:2003 4 lentelė nevėdinamai atitvarai ∆λw = 0,002 W/ (m*K). Šilumos konvekcijos poveikio koeficientas Kci = 0 (pagal STR 2.01.03:2003 7 lentelę, kai termoizoliacinis sluoksnis vėdinamas, termoizoliacinio sluoksnio medžiagos grupė pagal oro pralaidumą l< 60 x 10-6 m3 /(m*s*Pa), termoizoliacinis sluoksnis yra su vėjo izoliaciniu sluoksniu. Pataisa dėl šilumos konvekcijos:

                       ∆λcv = λdec +Kci =0,021*0 = 0 W/(m*K).

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė:

λds =   λdec + ∆λw + ∆λcv = 0,021 + 0 + 0 = 0,021 W/(m*K)

100mm storio sluoksnio šiluminė varža:

R100 = d/ λds = 0,10/0,021 = 4,76 m2*K/W

Denginys yra įrengiamas iš 220mm g/b plokščių, kurių projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė λdec = 2,04 W/(m*K).

Rpl = dg/ λds,pl = 0,22/ 2,04 = 0,11 m2*K/W.

Hidroizoliacijos sluoksnis priimamas kaip plonas sluoksnis glaudžiai prispaustas prie vieno iš atitvaros sluoksnio paviršiaus – Rq = 0,02 (m2*K) / W (pagal STR 2.05.01:2005 1.6 lentelę).

Stogo suminė šiluminė varža:

Rs = Rq + R100 + Rpl = 0,02 + 4,76 + 0,11 = 4,89 m2*K/W

Stogo visuminė šiluminė varža:

Rt =Rsi + Rs + Rse = 0,10 + 4,89 + 0,10 = 5,09 m2*K/W.

Apskaičiuojamas šilumos perdavimo koeficientas:

U = 1/Rt = 1/5,09 = 0,196 W/(m2*K)
 
Palyginimas šilumą izoliuojančių medžiagų

Izoliatorius

Vidutinis tankis kg/m3

Šilumos laidumo koeficientas W/mK

Poros

Eksploatavimo laikas metai

Darbinė temperatūra ºC

PPU

20 - 60

0,02 – 0,029

uždaros

30 - 50

-200 - +180

Polistirolas

12 - 30

0,034 – 0,042

uždaros

10

-50 - +110

Akmens vata

55 - 150

0,037 – 0,039

atviros

5

   -40 - +120

Kai kurių medžiagų šiluminis laidumas yra čia

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas