Pirmosios pagalbos rinkiniai - vaistinėlės.Įmonės, žygio, dviračio, automobilio, motociklo

DVIRAČIO PIRMOSIOSPAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Dviratininkuirekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.

2. Dviračiopirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbospriemonės pavadinimas                               Kiekis

 

1. Didelis nuospaudųpleistras                                                   1vnt.

2. Mažas nuospaudųpleistras                                                    2vnt.

3. Latekso pirštinės                                                                  2vnt.

4. Sterilus lipnus žaizdųtvarstis, 10 cm x 6 cm*                          2vnt.

5. Sterilus lipnus žaizdųtvarstis, 15 cm x 6 cm*                          2vnt.

6. Sterili permatomaplėvelė-tvarstis, 5 cm x 7 cm*                    2vnt.

7. Sterilus pirmosiospagalbos tvarstis, 6 cm x 8 cm*                  1vnt.

8. Speciali antklodėnukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti,       1vnt.

ne mažesnė kaip 210 cm x160 cm

9. Vienkartinės drėgnosvalomosios servetėlės                           2vnt.

10. Pirmosios pagalbosteikimo aprašymas                                 1vnt.

11. Rinkinio aprašas                                                                 1vnt.

 

* Galima 2 cmpaklaida.

 

3. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkiniopriežiūrą ir jo papildymą atsakingas dviračio savininkas.

5. Rinkinys turibūti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikytirinkinyje draudžiama.

7. Netinkamosvartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

8. Papildomairekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinęjuostą;

8.2. dirbtiniokvėpavimo kaukę.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

ĮMONĖS PIRMOSIOSPAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Įmonėje(įstaigoje, organizacijoje, institucijoje, toliau – įmonė), kurioje nėra darbomedicinos punkto ar sveikatos tarnybos, turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.

2. Pirmosios pagalbosrinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbospriemonės pavadinimas                     Kiekis                   Paskirtis

 

1. Didelis sterilustvarstis*, 10 cm x 12 cm                       2vnt.

2. Karpomaspirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm8vnt.

3. Lipnuspleistras*, 2,5 cm x 5 m                                    1vnt.                    Tvarsčiui pritvirtinti

4. Neaustinėsmedžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm         10vnt.

5. Palaikomasistrikampio formos tvarstis*                       1vnt.                    Pažeistaiviršutinei galūnei parišti

6. Palaikomasistvarstis*, 6 cm x 4 m                               3vnt.

7. Palaikomasistvarstis*, 8 cm x 4 m                               3vnt.

8. Pirmosios pagalbosžirklės                                           1vnt.

9. Pirmosiospagalbos pleistro juostelės*                           20vnt.

10. Plastikinismaišelis,* 30 cm x 40 cm                           2vnt.

11. Sterilus akiųtvarstis*                                                 2vnt.

12. Sterilusnudegimų tvarstis,* 40 cm x 60 cm                 1vnt.

13. Sterilusnudegimų tvarstis,* 60 cm x 80 cm                 1vnt.

14. Sterilus žaizdųtvarstis,* 10 cm x 10 cm                      6vnt.

15. Specialiantklodė,* ne mažesnė kaip 210 cm x 160 cm1vnt.                    Nukentėjusiajampaguldyti ir (ar)

                                                                                                                  apkloti

16. Tinkliniscilindrinis* galūnių tvarstis, 4 m                     1vnt.

17. Vidutinio dydžiosterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm          3vnt.

18. Vienkartinėspirštinės*                                              4poros

19. Pirmosiospagalbos teikimo aprašymas                       1vnt.

20. Rinkinioaprašas*                                                      1vnt.                    Tvirtinamas antdėžutės/spintelės

                                                                                                                  durelių/dangteliovidinės pusės

 

3. Įmonės vadovas arjo įgaliotas asmuo atsakingas už darbo metu pirmosios pagalbos suteikimą.

4. Darbuotojai turibūti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Mokymai turi vyktiperiodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus), registruojami specialiamežurnale.

5. Pirmajai pagalbaiteikti įmonėje turi būti numatytos patalpos, į kurias galima lengvai patekti suneštuvais.

6. Įmonės pirmosiospagalbos rinkinys turi būti paženklintas, gerai matomoje vietoje, lengvaipasiekiamas.

7. Įmonės vadovasturi paskirti už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingą asmenį.

8. Rinkinys turibūti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

9. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

10. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikytirinkinyje draudžiama.

11. Netinkamosvartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

12.* Pirmosiospagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio)nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše,medicinos pagalbos priemonių. Gamyklų, fabrikų, stambių statybos įmonių arorganizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos pagalbos priemonių turi būtidvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., Natrio chlorido 0,9%sterilaus tirpalo vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarsčių) –atsižvelgiant į poreikį.

13. Darbo patalpose,kuriose darbai vykdomi didesnės rizikos sąlygomis, privalo būti pirmosiospagalbos rinkiniai bei papildomos pirmosios pagalbos priemonės, kuriasreglamentuoja darbo saugos teisės aktai.

14. Įmonės privaloturėti pirmosios pagalbos rinkinius, kurių kiekį, atsižvelgdamas į poreikiusbei vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas.

15. Rinkinio aprašas(lietuvių kalba) turi būti pritvirtintas ant dėžutės/spintelėsdurelių/dangtelio vidinės pusės.

16. Papildomairekomenduojama turėti:

16.1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniakotirpalo);

16.2. Octenisept (Oktenidino dihidrochloridožaizdų dezinfekavimo tirpalo 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 1l) žaizdoms plauti;

16.3. Natriochlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių)pažeistoms akims arba žaizdoms plauti;

16.4. steriliųaliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms, 20 cm x 20 cm;

16.5. dirbtiniokvėpavimo kaukę (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomustechnologinius procesus, nustato vadovas).

17. Galima medicinospagalbos priemonių, kurių dydis nurodytas, 2 cm paklaida.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

KELIŲ MOTORINĖS TRANSORTO PRIEMONĖS

PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Visose LietuvosRespublikoje registruotose kelių motorinėse transporto priemonėse (išskyrusmotociklus be šoninės priekabos) bei geležinkelio transporto priemonėse turibūti pirmosios pagalbos rinkinys.

2. Kelių motoriniųtransporto priemonių (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) pirmosiospagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas                               Kiekis

 

1. Didelis sterilustvarstis, 10 cm x 12 cm*                                 1vnt.

2. Karpomas pirmosiospagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm*           8vnt.

3. Lipnus pleistras, 2,5 cmx 5 m                                               1vnt.

4. Palaikomasis tvarstis, 6cm x 4 m*                                        2vnt.

5. Palaikomasis tvarstis, 8cm x 4 m*                                        3vnt.

6. Palaikomasis trikampioformos tvarstis                                   2vnt.

7. Pirmosios pagalbosžirklės                                                     1vnt.

8. Speciali antklodėnukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti,       1vnt.

ne mažesnė kaip 210 cm x160 cm

9. Sterilus nudegimųtvarstis, 40 cm x 60 cm*                            2vnt.

10. Sterilus nudegimųtvarstis, 60 cm x 80 cm*                           1vnt.

11. Sterilus žaizdųtvarstis, 10 cm x 10 cm*                                6vnt.

12. Vidutinio dydžiosterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm*                    3vnt.

13. Vienkartinės pirštinės                                                          4vnt.

14. Pirmosios pagalbosteikimo aprašymas                                 1vnt.

15. Rinkinio aprašas                                                                 1vnt.

 

*Galima 2 cmpaklaida.

 

3. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkiniopriežiūrą ir jo papildymą atsakingas kelių motorinės transporto priemonės(išskyrus motociklus be šoninės priekabos) savininkas, o geležinkelio įmonėje –vadovas ar jo paskirtas asmuo.

5. Rinkinys turibūti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikytirinkinyje draudžiama.

7. Netinkamosvartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

8. Kelių motorinėsetransporto priemonėse (išskyrus motociklus be šoninės priekabos), skirtosekeleiviams vežti ir turinčiose daugiau kaip 8 sėdimas vietas (be vairuotojovietos), turi būti ne mažiau kaip 2 pirmosios pagalbos rinkiniai.

9. 8 punktenenurodytose kelių motorinėse transporto priemonėse (įskaitant traktorius,kitas savaeiges žemės ūkio mašinas ir kt.) turi būti vienas kelių motorinėstransporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinys.

10. Geležinkeliotransporto priemonėse pirmosios pagalbos rinkinių bei rekomenduojamų medicinospagalbos priemonių kiekį nustato geležinkelio įmonės vadovas.

11. Papildomairekomenduojama turėti:

11.1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniakotirpalo);

11.2. atšvaitinęjuostą;

11.3. Octenisept (Oktenidino dihidrochloridožaizdų dezinfekavimo tirpalo, 50 ml);

11.4. dirbtiniokvėpavimo kaukę. Jei sėdimų vietų (be vairuotojo vietos) yra daugiau kaip 8,rekomenduojama turėti ne mažiau kaip 2 kaukes;

11.5. Natriochlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml arba 200 ml pakuočių)pažeistoms akims arba žaizdoms plauti.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

KELIONĖS PIRMOSIOSPAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Keliautojuirekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.

2. Kelionėspirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas            Kiekis              Paskirtis

 

1. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 1m                             1 vnt.               Tvarsčiuipritvirtinti

2. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m*                     1 vnt.

3. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m*                     1 vnt.

4. Pirmosios pagalbos tvarstis, 10 cm x 6 cm*         2 vnt.

5. Pirmosios pagalbos žirklės                                  1 vnt.

6. Pleistro juostelės                                               12vnt.

7. Sterilus žaizdų tvarstis 7,5 cm x 7,5 cm*              2 vnt.

8. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm*  1 vnt.

9. Vienkartinės pirštinės                                        2vnt.

10. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas              1 vnt.

11. Rinkinio aprašas                                              1vnt.

 

* Galima 2 cm paklaida.

 

3. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkinio priežiūrąir jo papildymą atsakingas jos savininkas.

5. Suvartojusatitinkamas medicinos pagalbos priemones, rinkinys turi būti jomis papildomas.

6. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikytirinkinyje draudžiama.

7. Netinkamosvartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

8. Papildomairekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinęjuostą;

8.2. dirbtiniokvėpavimo kaukę.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

MOTOCIKLO PIRMOSIOSPAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Motociklininkui(išskyrus motociklo su šonine priekaba vairuotojui) rekomenduojama turėtipirmosios pagalbos rinkinį.

2. Motociklo(išskyrus motociklus su šonine priekaba) pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbospriemonės pavadinimas                                                  Kiekis

 

1. Karpomas pirmosiospagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm*                              8vnt.

2. Lipnus pleistras, 1,25cm x 5 m                                                                 1vnt.

3. Pirmosios pagalbosžirklės                                                                        1vnt.

4. Speciali antklodė nukentėjusiajampaguldyti ir (ar) apkloti,                          1vnt.

ne mažesnė kaip 210 cm x160 cm

5. Sterilus nudegimųtvarstis, 60 cm x 80 cm*                                               1vnt.

6. Vidutinio dydžiosterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm*                                        2vnt.

7. Vienkartinės pirštinės                                                                              4vnt.

8. Pirmosios pagalbos teikimoaprašymas                                                      1vnt.

9. Rinkinio aprašas                                                                                      1vnt.

 

* Galima 2 cmpaklaida.

 

3. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkiniopriežiūrą ir jo papildymą atsakingas motociklo savininkas.

5. Rinkinys turi būtinuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikytirinkinyje draudžiama.

7. Netinkamosvartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

8. Papildomairekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinęjuostą;

8.2. dirbtiniokvėpavimo kaukę.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

RIEDUTININKO PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Riedutininkui rekomenduojamaturėti pirmosios pagalbos rinkinį.

2. Riedutininkopirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas                               Kiekis

 

1. Didelis nuospaudų pleistras                                                   1 vnt.

2. Mažas nuospaudų pleistras                                                    2 vnt.

3. Latekso pirštinės                                                                  2vnt.

4. Palaikomasis trikampio formos tvarstis                                   1 vnt.

5. Sterili permatoma plėvelė-tvarstis, 5 cm x 7 cm*                    1 vnt.

6. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 8 cm*                          1 vnt.

7. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 6 cm*                          2 vnt.

8. Vienkartinės drėgnos valomosios servetėlės                           3 vnt.

9. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas                                   1 vnt.

10. Rinkinio aprašas                                                                 1vnt.

 

* Galima 2 cmpaklaida.

 

3. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkiniopriežiūrą ir jo papildymą atsakingas riedutininkas.

5. Rinkinys turibūti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikytirinkinyje draudžiama.

7. Netinkamosvartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

ŽYGIO PIRMOSIOSPAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Žygeiviuirekomenduojamas pirmosios pagalbos rinkinys.

2. Žygio pirmosiospagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas                                                  Kiekis

 

1. Didelis nuospaudų pleistras                                                                      2vnt.

2. Mažas nuospaudų pleistras                                                                       4vnt.

3. Elastinis krepinis tvarstis su tvirtinamaisiaiskabliukais, 8 cm x 3,5 m*          1 vnt.

4. Elastinis spaudžiamasis tvarstis, 8 cm x 2 m*                                             1vnt.

5. Karpomos pleistro juostelės, 1 m x 6 cm*                                                  10vnt.

6. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 5 m                                                                  1vnt.

7. Palaikomasis trikampio formos tvarstis                                                      1vnt.

8. Pirmosios pagalbos žirklės                                                                        1vnt.

9. Pincetas                                                                                                 1vnt.

10. Sterilus pirmosios pagalbos tvarstis, 8 cm x 10 cm*                                  1 vnt.

11. Sterili permatoma plėvelė-tvarstis, 5 cm x 7 cm*                                      2 vnt.

12. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 15 cm x 8 cm*                                           1vnt.

13. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 6 cm*                                           1vnt.

14. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar)apkloti,                         1 vnt.

ne mažesnė kaip 210 cm x 160 cm

15. Segtukai                                                                                                3vnt.

16. Švilpukas                                                                                              1vnt.

17. Vienkartinės drėgnos valomosios servetėlės                                            3vnt.

18. Vienkartinės pirštinės                                                                             4vnt.

19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas                                                    1vnt.

20. Rinkinio aprašas                                                                                    1vnt.

 

* Galima 2 cmpaklaida.

 

3. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkiniopriežiūrą ir jo papildymą atsakingas jos savininkas.

5. Rinkinys turibūti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikytirinkinyje draudžiama.

7. Netinkamosvartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

8. Papildomairekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinęjuostą;

8.2. dirbtiniokvėpavimo kaukę.

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas