Ar verta pradėti verslą ?

Ar verta pradėti verslą?

Pirmiausia, prieš pradėdamas verslą turėtumėte įvertinti savo galimybes tapti sėkmingu verslininku. Turėtumėte įvertinti tokias savo savybes, kaip savarankiškumas, organizuotumas, atkaklumas, atsakomybės jausmas, reiklumas sau ir kitiems, įžvalgumas ir kt.

Taip pat būtina įvertinti savo verslo idėjos (angl. business idea) pasiteisinimo galimybę. Apgalvokite, kuo Jūsų idėja išsiskiria ir ar gali atnešti pelno. Atlikite išsamų rinkos tyrimą. Nustatykite savo klientų ratą, t.y. kam Jūsų gaminama prekė ar teikiama paslauga bus naudinga. Taip pat įvertinkite savo konkurentus, t.y. ar sugebėsite konkuruoti rinkoje. Sukurkite marketingo planą.

Prieš imdamasis verslo, būtinai įvertinkite savo finansines galimybes. Jeigu neturite pakankamai lėšų verslo pradžiai (įmonės įsteigimui, darbuotojų nusamdymui, įrangos, žaliavų ar kitų būtinų daiktų pirkimui ir pan.), apsvarstykite potencialius lėšų gavimo šaltinius. Taip pat dar prieš pradėdami verslą turėtumėte pabandyti prognozuoti būsimus pinigų srautus ir ypač - būsimos įmonės sugebėjimą generuoti teigiamus srautus iš einamosios veiklos, ir atitinkamai įvertinti reikiamus finansinius išteklius.

Sudarykite verslo planą

Verslo planas (angl. business plan) padės išsamiau atskleisti verslo idėją, suplanuoti jos įgyvendinimo etapus ir tam reikalingus išteklius bei tikėtinus rezultatus. Verslo planas gali būti reikalingas ne tik vidiniam naudojimui, bet ir išoriniam finansavimui gauti. Tai yra, verslo planą pateiksite kreipdamiesi į banką paskolos ar siekdami pritraukti potencialius investuotojus. Pabrėžtina, kad verslo planas reikalingas ne tik verslo pradžiai, bet ir vystant verslą.

Įsteikite įmonę arba įteisinkite individualią veiklą

Pirmiausia, turėtumėte apsispręsti, kokia verslo organizavimo forma yra tinkamiausia Jūsų verslui.

Nusprendę vykdyti individualią veiklą neįsteigę juridinio asmens, galite ją vykdyti pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą. Dėl verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos kreipkitės į Jūsų apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Pasitikrinkite, ar Jūsų veiklai nėra reikalingi papildomi leidimai ar licencijos ir jeigu reikalingi, kreipkitės dėl jų išdavimo.

Nusprendę komercinę veiklą vykdyti per juridinį asmenį, pirmiausia turėtumėte pasirinkti jo teisinę formą (pvz., individuali įmonė, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, tikroji ar komandinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija), pavadinimą, buveinės adresą, valdymo organų struktūrą, vadovą, apskaitininką (buhalterį) ir kt. Apmąstykite kompetencijos apribojimus vadovui ir jo atsiskaitymo tvarką. Jeigu įmonę kuriate keliese, aptarkite pareigų ir rizikų pasiskirstymą bei pasirašykite akcininkų sutartį.

Norėdami įsteigti įmonę, turite įregistruoti jos pavadinimą, parengti ir pas notarą patvirtinti steigimo dokumentus, įregistruoti įmonę Juridinių asmenų registre. Taip pat turėtumėte pasigaminti įmonės antspaudą.

Išsirinkite banką ir atidarykite įmonės atsiskaitomąją sąskaitą

Įvykdykite teisės aktų reikalavimus

Įsiregistruokite Mokesčių mokėtojų registre. Informaciją apie registravimąsi mokesčių mokėtoju rasite čia. Taip pat, jeigu reikia, įsiregistruokite PVM mokėtojų registre. Informaciją apie registravimąsi PVM mokėtoju rasite čia.

Jeigu reikia, gaukite licencijas ir leidimus verslui. Įstatymų nustatytais atvejais asmenys gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavę įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Kiekvienai licencijuojamos veiklos rūšiai Vyriausybė tvirtina licencijavimo taisykles. Pasitikrinti, ar Jūsų veikla yra licencijuojama veikla, galite čia.

Privalote pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie įmonės, jos padalinių eksploatavimo pradžią. Prieš samdydami darbuotojus, praeikite darbų saugos kursus. Parenkite įmonės darbo tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kt. vidinius teisės aktus. Įvykdykite visus teisės aktų nustatytus reikalavimus, taikomus įdarbinant darbuotojus: darbo sutarčių sudarymo tvarka, darbo sutarčių registravimas, darbuotojo supažindinimas su kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais vidiniais dokumentais, reglamentuojančiais jo darbą, darbuotojo pažymėjimo išdavimas, duomenų apie darbuotoją pranešimas Valstybinio socialinio draudimo fondo teritoriniam skyriui. Jeigu įdarbinate užsieniečius, pasidomėkite dėl leidimų gyventi ir dirbti būtinybės.

Pasirūpinkite personalu

Atsirinkite darbuotojus ir tiksliai raštu įforminkite jų pareigas bei atsakomybę. Tai padės Jums užtikrinti, kad darbuotojai suprastų savo funkcijas ir įsipareigojimus.

Pasirūpinkite verslo finansavimu

Jeigu trūksta lėšų, kreipkitės dėl verslo paskolų ir subsidijų, tačiau būtinai konsultuokitės prieš prisiimdami svarbius įsipareigojimus, garantuodami ar laiduodami.

Galite naudotis komercinių bankų teikiamomis finansinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, mikrokreditais, lengvatiniais kreditais, paskolomis, didelių galimybių kreditais. Taip pat galite sukurti kredito uniją (jeigu įmanoma). Bet kokį nesunaudojamą kilnojamą ar nekilnojamą daiktą, išskyrus žemę ir gamtos išteklius, galite įsigyti lizingo būdu. Apsvarstykite galimybę naudotis rizikų kapitalo fondų (angl. venture capital funds) investicijomis, „verslo angelų“ (angl. „business angels“) investicijomis.

Pasitikrinkite, ar negalėtumėte gauti nacionalinės paramos.  Be to, vertėtų apsvarstyti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo paramos galimybę. Parama Lietuvai 2007–2013 m. bus teikiama pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, Ekonomikos augimo veiksmų programą, Sanglaudos skatinimo veiksmų programą.

Apsidrauskite

Pasirinkite draudimo agentą ir apdrauskite verslą ir turtą įmonių finansinių nuostolių (verslo nutrūkimo) ir įmonių turto draudimu.

Sukurkite logotipą, blankus, korteles, etc.

Pirmiausia naujam verslui reikalingas ne tik pavadinimas, bet ir logotipas, kurį galėsite naudoti reklamoje, įmonės blankuose ir pan. Sukūrus logotipą, vertėtų pateikti paraišką prekės ženklui registruoti. Ženklo registracija suteikia jo savininkui išimtinę teisę naudoti šį ženklą ir padidina šios teisės efektyvaus apgynimo galimybes.

Pasigaminkite vizitines korteles. Vizitinė kortelė – tai pagarbus prisistatymo būdas. Taip pat pagaminkite firminius blankus.

Užregistruokite domenus, sukurkite interneto svetainę ir elektroninio pašto dėžutes.

Išsirinkite patalpas verslui. Populiariausias būdas – patalpų nuoma. Ieškant patalpų, vertėtų atsižvelgti į patalpų vietą bei nuomos kainą. Neprisiimkite didelių mokėjimų už nuomą į priekį.

Įsigykite baldus bei reikiamą įrangą.

Sudarykite sutartis raštu

Pasirinkę tiekėjus, pasirašykite su jais atitinkamas sutartis. Patartina vengti tarpininkų. Svarbias sutartis su tiekėjais ar klientais sudarykite raštu. Tai padės Jums apsisaugoti kilus ginčui.

Taip pat pasiruoškite gerą sutarties su klientais formą, maksimaliai apsaugančią Jūsų interesus. Sutarčių sudarymas pagal standartinę formą sumažins teisines rizikas bei užtikrins didesnį aiškumą Jūsų verslo santykiuose.

Kreipkitės patarimo į konsultantus

Pradedant verslą Jums reikės pasirašyti daug teisinių dokumentų, pavyzdžiui nuomos sutartis, garantijas, distribucijos sutartis ir t.t. Prieš prisiimdami įsipareigojimus, būtinai pasikonsultuokite su teisininkais. Teisininkai padės Jums nustatyti teisines rizikas ir patars, kaip jas valdyti. Patarimus, kaip pasirinkti teisininką, galite rasti publikacijoje „Kaip pasirinkti teisininką“.

Taip pat patartina nuolatos konsultuotis su apskaitininkais bei mokesčių konsultantais. Jie padės Jums nustatyti finansines ir mokesčių rizikas bei jų valdymo priemones.

Daugiau informacijos rasite www.juridicon.lt

 

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas