PVM

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra vienas bene plačiausiai pasaulio mokesčių sistemose naudojamų netiesioginių mokesčių, išsivystęs iš apyvartos mokesčio. Lietuvoje PVM įvestas nuo 1994 m. gegužės l d. vietoje bendrojo akcizo mokesčio. PVM reglamentuoja 2002 m. kovo 5 d. įstatymas.
PVM yra vienas iš vartojimo mokesčių. Vartojimo mokesčiai gali būti bendrieji (PVM, apyvartos mokesčiai) ir mokesčiai atskiroms prekių ir paslaugų rūšims (akcizai, valstybės fiskalinio monopolio mokestis, licencijų mokestis ir kt.)
PVM pirmiausia buvo įvestas Prancūzijoje 1954 m., o vėliau jį priėmė ir kitos ES šalys. Šiandien PVM sudaro didelę pajamų dalį daugelyje ES šalių. PVM dydį kiekviena šalis taiko savo nuožiūra, jis gali būti nuo 5% iki 30%. Galimi atvejai kada vienoje šalyje galioja kelių dydžių PVM mokestis skirtingoms pramonės ar paslaugų sritims. Dėl tokių išimčių (lengvatų) tikslingumo, nesutampa ekonomikos ekspertų ir valdžios nuomonės. Nesutariama kuo vienos verslo sritys yra labiau nusipelnusios, kad joms būtų taikomas mažesnio dydžio PVM tarifas, kitoms didesnis. Vienas iš valdžios argumentų dėl mažo PVM tarifo pvz. maisto produktams, noras atpiginti maisto produktus, kad juos galėtų įsigyti mažesnes pajamas gaunantys vartotojai. Ekspertų argumentas, kad sumažinus PVM pvz. 10% maisto produktai tiek pat procentų neatpinga, bet dalis jo tampa įmonių pelnu.

PVM įvedamas kiekvienoje gamybos bei prekybos pakopoje ir gyvuoja, kol pasiekia vartotoją, t.y. mokestis perkeliamas galutiniam vartotojui, kuris pirkdamas prekes ar paslaugas, šį mokestį sumoka ir tampa tikruoju PVM mokėtoju. PVM labai pravartus kai valstybės biudžetui reikia gauti daugiau pajamų.

PVM skaičiavimas  >>

PVM dydis ES, lentelė

Privalomas registravimas PVM mokėtojais:

 a) Atlygis už parduotas prekes/paslaugas šalies teritorijoje (išskyrus į kitas ES valstybes nares tiekiamas
naujas transporto priemones)
per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 155 000 Lt;

 b) Asmuo (vienas ar kartu su susijusiais asmenimis) kontroliuoja keletą įmonių ir visų jų bendras gautas
atlygis per paskutiniuosius 
12 mėnesių buvo didesnis negu 155 000 Lt. Prievolė registruotis PVM mokėtojais
atsiranda kontroliuojamoms įmonėms ir pačiam asmeniui
(jeigu jis vykdo ekonominę veiklą), neatsižvelgiant į tai,
kad kiekvieno iš jų gautas atlygis yra mažesnis kaip 155 000 Lt;

 c) Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais
apmokestinamas prekes), 
kurių vertė per kalendorinius metus viršija 35 000 Lt.

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas